miércoles, 24 de julio de 2013

0

Reflexión: La màquina del temps

¡Hola lector@s! Esta semana os traigo otro de los relatos con los que gané en el concurso de mi colegio. Es una reflexión un poco dura, quizás y con algún tono de ironía. Espero que os guste. Esta es la versión original, en catalán, más abajo encontraréis la traducción en castellano.Tant de bo poguéssim tornar al passat o veure el futur. Tant de bo existís la manera de tornar a aquells moments quan eres petit i et trobàves al pati de l'escola amb els teus companys, somrient i feliç, sense els problemes que ara t'envolten, veritat? Potser estiguis passant un moment complicat en la teva vida, un moment on desitjaries estar en qualsevol altre lloc que no fos on en trobes ara. Si fóssim lliures ens allunyaríem, és clar que ho faríem. Però, com tothom, estem condemnats a viure en un món on la llibertat està dictada per unes lleis que ens fa por traspassar, perquè ens arrabassarien part del nostre temps, de la nostra vida, tancant-nos amb clau entre quatre parets de maons grisos i humits. Totes aquestes persones que han sigut prou valentes o prou necies per mirar per sobre l'espatlla aquestes normes, segurament també desitjarien tornar enrere per tornar a ser lliures. El fet de tenir entre nosaltres aquesta màquina del temps que molts anhelen, canviaria vides, no ho dubto.

Però vivim al selge XXI, on el més important és tenir diners per poder ser propietari de tot el que es desitja. En aquests temps els diners fan el poder, això que l'home sempre ha desitjat tenir sota els seus peus. I no fa falta ser una bona persona per tenir diners; més diria que aquestes cares de pomes agres fan que tothom es cregui que aquest poder que es té és molt més. Com agrairien aquests pobres innocents que s'han deixat enganyar pel simple fet de poder poseir totes aquelles coses que els van ser promeses en un principi, veure com els seus iguals, encerats de cap a peus pel frec de tants papers de colors amb un valor que no és més que físic, cauen en un profund abisme amb un fons massa fosc pel fet d'haver sigut tant egoístes! Com agrairien veure aquest futur on, per estranya raó que sembli, guanyen el treball i l'esforç per una considerable golejada, ja que tot el puja, baixa.

Per això, tot allò dolent pel que passa la societat d'avui dia és motiu suficient perquè aquesta desitgi poder crear una màquina que els mostrés si la seva ànima acabarà feliçment en un cel paradisíac o es quedarà a la Terra per la pròpia pena que tant li pesa i que no li deixa enlairar-se amb l'últim sospir del cos del qual s'acomiada. De veritat volem saber si en un futur, proper o llunyà, som capaços de volar? Podríem viure sabent que, fem el que fem, no podrem planejar al costat d'aquests núvols que viatgen constanment damunt dels nostres caps? Potser només volem saber si la nostra pell s'arrugarà molt o no; si plourà demà o farà sol. Però, com d' emocionant seria la vida si ho sabéssim, tot això? No podríem canviar el que succeirà d'aquí fins a saber quan, a més a més.

Crec que, si encara no existeix aquesta màquina del temps, és per una bona raó i no perquè no poguem dissenyar-la amb tot el talent que hi ha per tot arreu; no perquè no poguem construir-la amb tota la intel·ligència que s'amaga darrere d'unes ulleres prèviament polides amb la vora de la samarreta. No és necessària, i no ho serà si ens conformem amb la memòria per aprendre dels errors comesos, si vivim el present cada dia amb un somriure i si aconseguim controlar aquest maleït afany de saber què passarà demà. No us preneu com un càstig el fet de tenir sempre el mateix dubte al cap, aquest dubte amb el que vius dia a dia. Nosaltres som les nostres pròpies màquines del temps que viatgen, sense adornar-nos, per la vida.


Y aquí está la versión castellana:

Ojalá pudiésemos volver al pasado o ver el futuro. Ojalá existiese la manera de volver a aquellos momentos cuando eras pequeño y te encontrabas en el patio de la escuela con tus compañeros, sonriendo y feliz, sin los problemas que ahora de envuelven, ¿verdad? Quizás estés pasando un momento complicado en tu vida, un momento donde desearías estar en cualquier otro sitio que no fuese donde te encuentras ahora. Si fuésemos libres nos alejaríamos, claro que lo haríamos. Pero, como todos, estamos condenados a vivir en un mundo donde la libertad está dictada por unas leyes que nos da miedo traspasar, porque nos arrebatarían parte de nuestro tiempo, de nuestra vida, encerrándonos con llave entre cuatro paredes de ladrillos grises y húmedos. Todas estas personas que han sido lo bastante valientes o lo suficientemente necias para mirar por encima del hombro todas esas normas, seguramente también desearían volver atrás para volver a ser libres. El hecho de tener entre nosotros esta máquina del tiempo que muchos anhelan, cambiaría vidas, no lo dudo.

Pero vivimos en el siglo XXI, donde lo más importante es tener dinero para poder ser propietario de todo lo que se desea. En estos tiempos el dinero hace el poder, esto que el hombre siempre ha deseado tener bajo sus pies. Y no hace falta ser una buena persona para tener dinero; más diría que estas caras de pocos amigos hacen que todo el mundo se crea que este poder que se tiene es mucho más. ¡Cómo agradecerían estos pobres inocentes que se han dejado engañar por el simple hecho de poder poseer todas esas cosas que les fueron prometidas en un principio, ver como sus iguales, encerados de la cabeza a los pies por el friegue de tantos papeles de colores con un valor que no es más que físico, caen en un profundo abismo con un fondo demasiado oscuro por el hecho de haber sido tan egoístas! Cómo agradecerían ver este futuro donde, por extraña razón que parezca, ganan el trabajo y el esfuerzo por una considerable goleada, ya que todo lo que sube, baja.

Por eso, todo aquello malo por lo que pasa la sociedad de hoy día es motivo suficiente para que ésta desee poder crear una máquina que les mostrase si su alma acabará felizmente en un cielo paradisíaco o se quedará en la Tierra por la propia pena que tanto le pesa y que no le deja despegar con el último suspiro del cuerpo del cual se despide. ¿De verdad queremos saber si en un futuro, cercano o lejano, somos capaces de volar? ¿Podríamos vivir sabiendo que, hagamos lo que hagamos, no podremos planear al lado de estas nubes que viajan constantemente encima de nuestras cabezas? Quizás sólo queremos saber si nuestra piel se arrugará mucho o no; si lloverá mañana o hará sol. Pero, ¿cómo de emocionante sería la vida si lo supiésemos, todo esto? No podríamos cambiar lo que sucederá de aquí hasta a saber cuando, además.

Creo que, si encara no existe esta máquina del tiempo, es por una buena razón y no porque no podamos diseñarla con todo el talento que hay por todas partes; no porque no podamos construirla con toda la inteligencia que se esconde detrás de unas gafas previamente pulidas con el borde de la camiseta. No es necesaria, y no lo será si nos conformamos con la memoria para aprender de los errores cometidos, si vivimos el presente cada día con una sonrisa y si conseguimos controlar este maldito afán de saber qué pasará mañana. No os lo toméis como un castigo el hecho de tener siempre la misma duda en la cabeza, esta duda con la que vivimos día a día. Nosotros somos nuestras propias máquinas del tiempo que viajan, sin darnos cuenta, por la vida.


Espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, hacédmelo saber enviando un correo a esta dirección dudasparacarla@gmail.com. Os espero la semana que viene con un nuevo capítulo de la novela. Besos a tod@s.

No hay comentarios :

¿Y tú qué opinas?

¡Comenta!